Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Kit cho phép phát hiện định tính ngô TC1507 bằng Real-time PCR. ####Ngô biến đổi gen, Roundup Ready 2 Maize của Pioneer, đã được phê duyệt từ năm 2006 ở EU để làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, việc trồng ngô TC1507 bị cấm ở EU.

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Kit cho phép phát hiện định tính ngô TC1507 bằng Real-time PCR.

####

Ngô biến đổi gen, Roundup Ready 2 Maize của Pioneer, đã được phê duyệt từ năm 2006 ở EU để làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, việc trồng ngô TC1507 bị cấm ở EU.