Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Bộ bù màu 4 được phát triển để sử dụng trên LightCycler 2.0. ####Bộ này phù hợp để phân tích các thí nghiệm nhiều màu của các bộ Kit sau đây từ BIOTECON Diagnostics:- R 300 31: foodproof Hygiene Screening System (Staphylococcus, Micrococcus, Corynebacterium), Hybridization Probes (LC 2.0)Bù màu là công cụ cụ thể. Do đó

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Bộ bù màu 4 được phát triển để sử dụng trên LightCycler 2.0.

####

Bộ này phù hợp để phân tích các thí nghiệm nhiều màu của các bộ Kit sau đây từ BIOTECON Diagnostics:

– R 300 31: foodproof Hygiene Screening System (Staphylococcus, Micrococcus, Corynebacterium), Hybridization Probes (LC 2.0)

Bù màu là công cụ cụ thể. Do đó cần sử dụng bộ tương ứng. Sau khi sửa chữa hoặc có sự xáo trộn khác của hệ thống quang học LightCycler, phải thực hiện hiệu chuẩn mới.