Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Kit để phát hiện vi khuẩn gây hư hỏng> 30 bia. ####Nó phân biệt giữa vi khuẩn axit lactic, Lactobacillus và Pediococcus, và vi khuẩn kỵ khí bắt buộc, Pectinatus và Megasphaera. Nó cũng phát hiện các gen chịu hop, horA và horC, trong một thử nghiệm duy nhất bằng cách sử dụng hoàn toàn bốn kênh huỳnh quang khác nhau.

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Kit để phát hiện vi khuẩn gây hư hỏng> 30 bia.

####

Nó phân biệt giữa vi khuẩn axit lactic, Lactobacillus và Pediococcus, và vi khuẩn kỵ khí bắt buộc, Pectinatus và Megasphaera. Nó cũng phát hiện các gen chịu hop, horA và horC, trong một thử nghiệm duy nhất bằng cách sử dụng hoàn toàn bốn kênh huỳnh quang khác nhau.