Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Kit phát hiện vi khuẩn gây hư hỏng bia bao gồm xác định các Lactobacillus brevis và phát hiện các gen hor A và hor C trong một thử nghiệm trong ba kênh huỳnh quang khác nhau.

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Kit phát hiện vi khuẩn gây hư hỏng bia bao gồm xác định các Lactobacillus brevis và phát hiện các gen hor A và hor C trong một thử nghiệm trong ba kênh huỳnh quang khác nhau.