Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Kit được thiết kế để phát hiện nhanh chóng và đáng tin cậy các loại ngũ cốc chứa gluten (lúa mì, lúa mì Khorasan hoặc Kamut, lúa mạch đen, lúa mạch và triticale) trong các mẫu thực phẩm bằng Real-time PCR.####Kết hợp với vật liệu tham chiếu Allergen RM 800, cũng có thể định lượng.Những người bị bệnh celiac hoặc dị ứng

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Kit được thiết kế để phát hiện nhanh chóng và đáng tin cậy các loại ngũ cốc chứa gluten (lúa mì, lúa mì Khorasan hoặc Kamut, lúa mạch đen, lúa mạch và triticale) trong các mẫu thực phẩm bằng Real-time PCR.

####

Kết hợp với vật liệu tham chiếu Allergen RM 800, cũng có thể định lượng.
Những người bị bệnh celiac hoặc dị ứng lúa mì phải tránh thực phẩm chứa gluten. Một số quy định, ví dụ như quy định của EU 2007/68 / EC hoặc Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng và Dán nhãn Dị ứng Thực phẩm của Hoa Kỳ (FALCPA) yêu cầu ghi nhãn rõ ràng khi phát hiện dương tính các loại ngũ cốc có chứa gluten được chỉ định trong một sản phẩm. Tuy nhiên, Codex Alimentarius đưa ra ngưỡng <20 ppm đối với sản phẩm được dán nhãn “không chứa gluten”. Sự khác biệt về yêu cầu ghi nhãn này dựa trên các bệnh làm nền tảng cho các quy định: Trong khi chỉ thị của EU và FALCPA đề cập đến dị ứng gluten, Codex Alimentarius lại hướng tới những người bị bệnh celiac. Bộ Kit phát hiện Gluten trong thực phẩm tuân thủ các quy định này.