Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Biotecon Diagnostics

Kit phát hiện và phân biệt 35S-promoter (P-35S) của cauliflower mosaic virus (CaMV), khu vực terminator 3′-untranslated của gen synthase nopaline (T-NOS) của Agrobacterium tumefaciens và Tác nhân thúc đẩy figwort mosaic virus (P-FMV). ####Kit này được phát triển để phát hiện thực vật biến đổi gen trong thực phẩm và thứ

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Kit phát hiện và phân biệt 35S-promoter (P-35S) của cauliflower mosaic virus (CaMV), khu vực terminator 3′-untranslated của gen synthase nopaline (T-NOS) của Agrobacterium tumefaciens và Tác nhân thúc đẩy figwort mosaic virus (P-FMV).

####

Kit này được phát triển để phát hiện thực vật biến đổi gen trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Các xét nghiệm tuân thủ ISO 21569 và Luật Thực phẩm Đức § 64 LFGB để phát hiện trình tự DNA biến đổi gen. Một điều khiển khuếch đại nội bộ cũng được bao gồm và phát hiện trong một kênh riêng biệt.