Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Kit cho phép xác định chất lượng của ngô biến đổi gen DAS-40.278-9, LY038 và VCO-01.981-5 bằng phương pháp real-time PCR. ####Phản ứng ghép kênh được thực hiện đồng thời trong một phản ứng duy nhất và các mục tiêu được xác định trong các kênh phát hiện khác nhau.Mọi cách tiếp cận sàng lọc GMO, cho dù được thực hiện kỹ

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Kit cho phép xác định chất lượng của ngô biến đổi gen DAS-40.278-9, LY038 và VCO-01.981-5 bằng phương pháp real-time PCR.

####

Phản ứng ghép kênh được thực hiện đồng thời trong một phản ứng duy nhất và các mục tiêu được xác định trong các kênh phát hiện khác nhau.
Mọi cách tiếp cận sàng lọc GMO, cho dù được thực hiện kỹ lưỡng đến đâu, đều để lại một lỗ hổng nhỏ. Các cây GM, không chứa một trong các trình tự được nhắm mục tiêu, vẫn không bị phát hiện. Ví dụ như DAS-40278-9, LY038 hoặc VCO-01981-5 không chia sẻ các phần tử “toolbox” thường được sử dụng. Để thu hẹp khoảng cách này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng foodproof GMO Maize Identification 1 LyoKit song song với foodproof GMO Screening LyoKit của chúng tôi để phát hiện toàn diện và phân tích an toàn các mẫu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.