Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Bộ bù màu 3 được phát triển để sử dụng trên bộ tạo chu kỳ Real-time PCR LightCycler®480. ####Bộ này phù hợp để phân tích các thí nghiệm nhiều màu của các bộ Kit sau đây từ BIOTECON Diagnostics:- R 302 04: foodproof Brucella Kit (5’Nuclease)- R 302 05: foodproof Campylobacter Quantification Kit (5’Nuclease)- R 302 15: f

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Bộ bù màu 3 được phát triển để sử dụng trên bộ tạo chu kỳ Real-time PCR LightCycler®480.

####

Bộ này phù hợp để phân tích các thí nghiệm nhiều màu của các bộ Kit sau đây từ BIOTECON Diagnostics:

– R 302 04: foodproof Brucella Kit (5’Nuclease)
– R 302 05: foodproof Campylobacter Quantification Kit (5’Nuclease)
– R 302 15: foodproof Enterobacteriaceae plus Cronobacter Detection Kit (5’Nuclease)
– R 302 17: foodproof GMO Screening Kit, 4 Target (5’Nuclease)
– R 602 02: foodproof Beer Screening LyoKit (5’Nuclease)
– R 602 12: foodproof STEC Identification LyoKit (5’Nuclease)
– R 602 11: foodproof STEC Screening LyoKit (5’Nuclease)
– R 602 34: foodproof Salmonella Enteritidis & Typhimurium Detection LyoKit (5’Nuclease)
– R 302 28: foodproof Alicyclobacillus Detection Kit (5’Nuclease)
– R 302 38: foodproof Norovirus Detection Kit (5’Nuclease)
– R 602 40: foodproof Clostridium botulinum Detection LyoKit (5’Nuclease)

Bù màu là công cụ cụ thể. Do đó cần sử dụng bộ tương ứng. Sau khi sửa chữa hoặc có sự xáo trộn khác của hệ thống quang học LightCycler, phải thực hiện hiệu chuẩn mới.