Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Kit cho phép phát hiện định tính ngô T25 (LibertyLink) bằng Real-time PCR. ####Ngô T25 đã được chấp thuận từ năm 1998 ở EU, cho cả trồng trọt cũng như sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Sự chấp thuận cho trồng ngô T25 ở EU đã hết hạn vào năm 2007, nhưng sự chấp thuận của năm 1998 vẫn còn hiệu lực cho đến khi c

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Kit cho phép phát hiện định tính ngô T25 (LibertyLink) bằng Real-time PCR.

####

Ngô T25 đã được chấp thuận từ năm 1998 ở EU, cho cả trồng trọt cũng như sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Sự chấp thuận cho trồng ngô T25 ở EU đã hết hạn vào năm 2007, nhưng sự chấp thuận của năm 1998 vẫn còn hiệu lực cho đến khi có quyết định mới.