Sulfuric acid for 1000 ml, c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 N) TitrIsol®


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Merck

Mã sản phẩm: 1099810001

Nguồn gốc: Đức

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Bao bì: Ống nhựa