Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Hygiena

UltraSnap là que test nhanh tổng vi sinh bề mặt và tồn dư hữu cơ, kiểm soát ATP của vi sinh trên bề mặt, thân thiện với người dùng được sử dụng với Thiết bị EnsureTouch Hygiena ® . UltraSnap sử dụng hóa chất ổn định (đã được kiểm chứng) mang lại độ chính xác vượt trội, cường độ tín hiệu lâu dài hơn và kết quả có thể lặp lại nhiều hơn.

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Test nhanh vi sinh bề mặt

UltraSnap là que test nhanh vi sinh bề mặt, kiểm tra ATP kiểm tra tồn dư vi sinh trên bề mặt, thân thiện với người dùng.

Ứng dụng Que test nhanh vi sinh bề mặt UltraSnap

Kiểm soát vi sinh dụng cụ, bề mặt thí nghiệm, làm việc cho các nhà máy thực phẩm, đồ uống. Đánh giá mức độ sach/ bẩn, an toàn sau khi vệ sinh.

UltraSnap sử dụng công nghệ ATP (adenosine triphosphate) để đo lường mức độ ô nhiễm bề mặt. ATP là một chất có mặt trong tất cả các tế bào sống và tồn tại trong môi trường sinh học. Khi có một mẫu chứa ATP được lấy từ bề mặt, UltraSnap sẽ sử dụng một enzyme gọi là luciferase để phát hiện và phản ứng với ATP. Quá trình này tạo ra một phản ứng sáng và đo lường cường độ sáng để xác định mức độ ô nhiễm.

Kết quả đo lường của UltraSnap được hiển thị dưới dạng đơn vị RLU (Relative Light Units), cho biết mức độ ô nhiễm ATP trên bề mặt. Mức độ RLU càng cao, tức là mức độ ô nhiễm càng nhiều.

Test nhanh vi sinh bề mặt, ATP bề mặt UltraSnap ® là một thành phần quan trọng đối với các giải pháp xác minh làm sạch của Hygiena. Nó hoạt động song song với EnSURE ® Touch và SystemSURE Plus để cung cấp khả năng lặp lại, tuyến tính, độ nhạy và độ chính xác vượt trội so với các hệ thống ATP khác. Một số tính năng thiết kế sáng tạo cho phép UltraSnap ® vượt trội so với đối thủ cạnh tranh.

1. Công cụ thu thập mẫu cao cấp: Hiệu suất vượt trội bắt đầu với bộ sưu tập mẫu vượt trội. Các miếng gạc được làm ẩm trước giúp phá vỡ màng sinh học và cải thiện việc lấy mẫu.

2. Công nghệ Snap-Valve đã được cấp bằng sáng chế đảm bảo mẫu đã thu thập của bạn vẫn còn trên tăm bông trong quá trình kích hoạt. Đối với tăm bông của đối thủ cạnh tranh, bề mặt mẫu phải xuyên qua giấy bạc để tiếp cận với hóa chất, loại bỏ ATP khỏi bề mặt thu thập.

3. UltraSnap ® chứa hóa chất ổn định chất lỏng trong bóng đèn Snap-Valve đã được cấp bằng sáng chế. Hóa học và thiết kế độc đáo này giúp loại bỏ nhu cầu hoàn nguyên các viên đông khô, cho kết quả nhất quán và chính xác.

4. Quy trình thực hiện đơn giản với 3 bước lấy mẫu, kích hoạt thiết bị và trộn mẫu rất dễ dàng, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được.

5. Thiết kế đơn giản: Ít bộ phận hơn trong thiết bị có nghĩa là ít lỗi hơn do phương sai sản xuất và chi phí nguyên vật liệu ít hơn.

6. Tất cả các thiết bị kiểm tra ATP của Hygiena đều có thể tái chế 100%.

UltraSnap sử dụng công nghệ ATP (adenosine triphosphate) để đo lường mức độ ô nhiễm bề mặt. ATP là một chất có mặt trong tất cả các tế bào sống và tồn tại trong môi trường sinh học. Khi có một mẫu chứa ATP được lấy từ bề mặt, UltraSnap sẽ sử dụng một enzyme gọi là luciferase để phát hiện và phản ứng với ATP. Quá trình này tạo ra một phản ứng sáng và đo lường cường độ sáng để xác định mức độ ô nhiễm.

Kết quả đo lường của UltraSnap được hiển thị dưới dạng đơn vị RLU (Relative Light Units), cho biết mức độ ô nhiễm ATP trên bề mặt. Mức độ RLU càng cao, tức là mức độ ô nhiễm càng nhiều.

Hiệu suất vượt trội đã được chứng minh bằng dữ liệu

Dữ liệu nói cho chính nó. Đánh giá toàn diện nhất về các hệ thống giám sát vệ sinh ATP đã được hoàn thành bởi một trong những phòng thí nghiệm tham chiếu thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới. Họ đã đánh giá bốn lĩnh vực hoạt động chính này.

  1. tuyến tính
  2. Độ lặp lại
  3. Nhạy cảm
  4. Sự chính xác