Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: GeneMatric

Tên thường gọi : Multiplex Real-time RT-PCR reagents

Tên thương mại : NeoPlex™ COVID-19 Detection

Xuất xứ : Hàn Quốc

‘NeoPlex™ COVID-19 Detection’ là một xét nghiệm định tính in vitro để phát hiện đồng thời gen N và gen RdRp trong SARS-CoV-2 gây ra hội chứng hô hấp cấp tính từ các mẫu bệnh phẩm hô hấp dựa trên phương pháp (RT-PCR).

96 tests/kit

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mục tiêu RdRp(RNA-dependent RNA polymerase) gene

N(Nucleocapsid protein) gen

Phương pháp thử nghiệm Multiplex Real-time RT-PCR
Loại mẫu Dịch tỵ hầu, dịch ngoáy họng
Điều kiện bảo quản Giới hạn trên -20oC
Hạn sử dụng 12 tháng

Thành phần bộ kit:

Thành phần Thể tích
COVID-19 PPM 500 µL x 1 lọ
One-step Master Mix 500 µL x 1 lọ
Covid-19 Positive Control 100 µL x 1 lọ
DW (Rnase-free Water) 1 ml x 1 lọ
Loại mẫu Độ nhạy Độ đặc hiệu
Mẫu ngoáy mũi
họng hoặc dịch tỵ hầu
99% (99/100)

[95% CI 94.55 – 99.97 %]

99% (198/200)

[95% CI 96.43 – 99.88 %]

Mẫu đờm 99% (99/100)

[95% CI 94.55 – 99.97 %]

100% (199/199)

[95% CI 98.16 -100 %]

Độ nhạy lâm sàng là tất cả 99% ( mẫu ngoáy mũi họng hoặc dịch tỵ hầu, Mẫu
đờm). Độ đặc hiệu lâm sàng của dịch tỵ hầu là 99%, và độ nhạy của mẫu đờm là 100%.

Để phân tích kết quả xét nghiệm sau khi khuếch đại PCR, lấy kết quả đường cong khuếch đại (hoặc lô khuếch đại). (Đối với ABI 7500(Fast) và GENTIER96, hãy kiểm tra tab ‘Analysis”’ và đối với CFX96, hãy kiểm tra tab ‘Quantitation’) (Đối với CFX96, hãy kiểm tra tab ‘Quantitation’ và ABI 7500(Nhanh) và ABI7500, GENTIER96, kiểm tra tab ‘Analysis’, Quant Studio 5, kiểm tra tab ‘Result’, Rotor-Gene, kiểm tra tab ‘Quantitation Analysis’, Light Clycler480, kiểm tra tab ‘analysis’)