Dung dịch hiệu chuẩn bước sóng & Các giải pháp liên quan cho ICP-OES


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Một số dung dịch hiệu chuẩn bước sóng cho máy ICP – OES

  • ICP-OES Low UV Wave Cal Solution: Al, P, S…
  • ICP-OES VIS Wave Cal Solution: K @ 50 µg/mL; La, Li, Mn, Na, Sr @ 10 µg/mL; Ba, Ca @ 1 µg/mL in 2% HNO3
  • ICP-OES Instrument Check Standard 3
  • ICP-OES Instrument Calibration Standard 4: As, Tl @ 100 µg/mL; Cd, Pb, Se @ 50 µg/mL in 5% HNO3

Tham khảo chi tiết tại đây

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM