Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Các dung dịch thích hợp cho mọi máy ICP-MS

  • ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1 (concentrate): 7Li, Y, Ce, Tl @ 10 ug/mL in 5% HNO3
  • ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1A (Concentrate): 7Li, Co, Y, Ce, Tl @ 10 ug/mL in 1% HNO3, 0.5% HCl
  • ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 2 (concentrate): Be, Mg, Co, In, Ce, Pb @ 10 ug/mL in 1% HNO3
  • ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 3 (concentrate): 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U @ 10 ug/mL in 5% HNO3

Ngoài ra, còn có một số dung dịch chuyên biệt sử dụng cho một số loại máy riêng, xem thêm tại thông tin sản phẩm bên dưới:

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM