Dung dịch tiêu chuẩn đơn nguyên tố


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Một số dung dịch tiêu chuẩn đơn nguyên tố điển hình như:

Potassium Standard in HN03

Aluminum Standard in HCl/HN03

Antimon Standard in HCl/HN03

Arsenic Standard in HCl/HN03

Barium Standard in HCl/HN03

Calcium Standard in HN03

Chromium Standard in HCl/HN03

Magnesium Standard in HN03

Molybdenum Standard in HNO3/NH4OH/HF

Zinc Standard in HN03

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM