Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Dung dịch nội chuẩn đa nguyên tố:

  • Internal Standard Multi-Element Mix 1: 6Li, Sc, Ga, Y, In, Tb, Bi @ 100 µg/mL in 5% HNO3
  • Internal Standard Multi-Element Mix 2: Ga, Y, In, Tb, Bi @ 20; 6Li, Sc @ 100 µg/mL in 2% HNO3
  • Internal Standard Multi-Element Mix 4: In, Tb, Bi @ 10; Ge, Te @ 25; 6Li, Sc @ 50 µg/mL in 5% HNO3, tr. F-

Tham khảo thêm các dung dịch khác tại đây

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM