Chất chuẩn dùng trong phân tích dầu diesel sinh học


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: LGC

Việc phân tích nhiên liệu điêzen sinh học có thể bị nhiễu nền, và điều quan trọng là phải sử dụng tiêu chuẩn dựa trên dầu diesel sinh học để tránh sai lệch. Theo đó, Industrial cung cấp cách chất chuẩn đặc biệt để phân tích kim loại và lưu huỳnh trong nhiên liệu điêzen sinh học. Các chất chuẩn này được làm bằng B100 có nguồn gốc từ dầu đậu nành và cung cấp một chất nền phù hợp tuyệt vời cho hầu hết tất cả phân tích nhiên liệu biodiesel. Các sản phẩm phân tích dầu diesel sinh học của Industrial đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D6751, D5453, D7371…

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Các chất chuẩn bao gồm:

Multi-Element Standards
For use with ASTM D6751, EN 14107, EN 14108, EN 14109, EN 14214, or EN 14538

 • Ca, K, Mg, Na, P @ 5 μg/g, in B100 Biodiesel, 100g VHG-B100M5-5-100G
 • Ca, K, Mg, Na, P @ 10 μg/g, in B100 Biodiesel, 100g VHG-B100M5-10-100G
 • Ca, K, Mg, Na, P @ 20 μg/g, in B100 Biodiesel, 100g VHG-B100M5-20-100G

Sulfur Standards
For use with ASTM D2622, D4294, or D5453

 • Sulfur – S @ 5μg/g in B100 Biodiesel, 100mL VHG-SB100-5-100
 • Sulfur – S @ 10μg/g in B100 Biodiesel, 100mL VHG-SB100-10-100
 • Sulfur – S @ 15μg/g in B100 Biodiesel, 100mL VHG-SB100-15-100
 • Sulfur – S @ 20μg/g in B100 Biodiesel, 100mL VHG-SB100-20-100
 • Sulfur – S @ 25μg/g in B100 Biodiesel, 100mL VHG-SB100-25-100
 • Sulfur – S @ 50μg/g in B100 Biodiesel, 100mL VHG-SB100-50-100
 • Sulfur – S @ 100μg/g in B100 Biodiesel, 100mL VHG-SB100-100-100
 • Sulfur – S @ 500μg/g in B100 Biodiesel, 100mL VHG-SB100-500-100

Biodiesel Blanks

 • B100 Biodiesel Blank, 100mL VHG-B100-BLK-100
 • B100 Biodiesel Blank, 500mL VHG-B100-BLK-500

Biodiesel/Diesel Fuel Blends
For use with ASTM D7371 or EN 14078

 • 100% High Cetane Diesel Fuel, 20mL VHG-BDBLEND-BLK-20
 • 2% Biodiesel / 98% High Cetane Diesel Fuel (v/v), 20mL VHG-BDBLEND-2P-20
 • 5% Biodiesel / 95% High Cetane Diesel Fuel (v/v), 20mL VHG-BDBLEND-5P-20
 • 10% Biodiesel / 90% High Cetane Diesel Fuel (v/v), 20mL VHG-BDBLEND-10P-20
 • 15% Biodiesel / 85% High Cetane Diesel Fuel (v/v), 20mL VHG-BDBLEND-15P-20
 • 20% Biodiesel / 80% High Cetane Diesel Fuel (v/v), 20mL VHG-BDBLEND-20P-20
 • 25% Biodiesel / 75% High Cetane Diesel Fuel (v/v), 20mL VHG-BDBLEND-25P-20
 • 30% Biodiesel / 70% High Cetane Diesel Fuel (v/v), 20mL VHG-BDBLEND-30P-20
 • 100% Biodiesel, 20mL VHG-BDBLEND-100P-20