Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: LGC

LGC cung cấp nhiều giải pháp phù hợp để chuẩn hóa đầu dò, đáp ứng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất
Dung dịch ổn định:

  • ICP-MS Stability Solution: Cd, Cu, Mg, Pb @ 1 µg/L in 1% HNO3
  • ICP-MS Stability Solution: Co, Cu, In, Se @ 10 µg/L; Cd, Cr, Fe, Mg, Pb @ 1 µg/L in 1% HNO3
  • ……

Dung dịch chuẩn hóa đầu dò:

  • ICP-MS Dual Detector Solution: Al, Ba, Ce, Co, Cu, In, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Tb, U, Zn @ 200 µg/L in 2% HNO3
  • ICP-MS P/A Tuning Solution 1: As, Be, Cd, Zn @ 20µg/mL; Mg, Ni, Pb @ 10 µg/mL; Al, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, In, 6Li, Lu, Mn, Na, Sc, Sr, Th, Tl, U, V @ 5µg/mL; Y, Yb @ 2.5 µg/mL in 2% HNO3
  • …..

Thao khảo chi tiết hơn tại đây

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM