Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Hygiena

Bộ dụng cụ xét nghiệm phát hiện chất gây dị ứng GlutenTox ® ELISA là một tập hợp các xét nghiệm hấp thụ miễn dịch định lượng có chứa kháng thể G12 . Kháng thể G12 vượt trội hơn so với R5 và các kháng thể khác vì nó nhắm vào mảnh gluten độc hại nhất gây ra bệnh celiac. Hygiena ® cung cấp cả bộ dụng cụ ELISA cạnh tranh và sandwich được thiết kế để phù hợp với nhu cầu phát hiện gluten cụ thể.

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Kết quả xét nghiệm được chứng nhận
 • Kit 96 giếng
 • Không nhiễm chéo
 • Kháng thể G12
 • Thời gian ủ 90 phút

Kháng thể G12

Kháng thể G12 được tạo ra để chống lại peptit 33-mer có độc tính miễn dịch cao của protein α-gliadin gây ra bệnh celiac và nhận ra các prolamin gây độc miễn dịch từ lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen và một số loại yến mạch. Kháng thể G12 cũng có khả năng phản ứng với các epitope khác được tìm thấy trong các prolamin độc hại khác và có thể phản ứng với các trình tự tương tự có trong các gliadin khác bên ngoài 33-mer của α-gliadin.

GlutenTox ® ELISA Rapid G12 là một xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme (ELISA) định lượng được thiết kế để xác định phần gluten gây độc miễn dịch trong các mẫu thực phẩm. ELISA Sandwich là một kỹ thuật thường được sử dụng để phân tích các chất được tìm thấy ở nồng độ rất thấp. Điều này kết hợp với tính đặc hiệu và độ nhạy cao của các kháng thể được sử dụng trong thử nghiệm này cho phép phương pháp này định lượng chính xác gluten trong các mẫu thực phẩm.

 • Phạm vi định lượng: 0,6ppm đến 200ppm gluten
 • Kết quả sau 90 phút
 • Bộ 96 giếng cho số lượng lớn mẫu
 • Hợp lệ cho một loạt các ma trận thực phẩm
 • Không có phản ứng chéo

GlutenTox® ELISA Competitive G12 mới và được cải tiến là một xét nghiệm hấp thụ miễn dịch để xác định phần gluten gây độc miễn dịch có hại cho bệnh nhân celiac. Phép thử này phù hợp để định lượng gluten thủy phân trong các mẫu thực phẩm. Bộ kit mới và được cải tiến có các tiêu chuẩn sẵn sàng để sử dụng, mang lại kết quả thử nghiệm tốt hơn với khả năng tái tạo tốt hơn, độ chính xác cao hơn và thời gian cho kết quả nhanh hơn. GlutenTox® ELISA Competitive G12 là giải pháp lý tưởng để kiểm tra gluten trong các mẫu thực phẩm thủy phân.

 • Phạm vi định lượng: 2,5 ppm – 100 ppm gluten
 • Kết quả sau 90 phút
 • Bộ 96 giếng cho số lượng lớn mẫu
 • LOD – 1,6 ppm gluten
 • LOQ – 2,5 ppm gluten