Nổi bật

Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Nieka

Sử dụng trong quá trình chuẩn bị mẫu bằng phương pháp nóng chảy, lựa chọn hàng đầu để hợp nhất mẫu để phân tích XRF, ICP, AAS

Chất trợ nung chảy – Lithium Borate Flux | Fusion Flux

LiT / LiM / LiBr, 49,75 / 49,75 / 0,50, nguyên chất, 1 kg – Sẵn hàng tại Hà Nội
LiT 100% nguyên chất, 1 kg – Sẵn hàng tại Hà Nội
LiT / LiM 12/22 nguyên chất, 1kg – Sẵn hàng tại Hà Nội

Đặc điểm:

 • Tối ưu hóa khả năng hòa tan của mẫu
 • Đảm bảo sự ổn định của đĩa thủy tinh
 • Ngăn chặn sự tràn của hỗn hợp nóng chảy trong quá trình nung
 • Tạo điểm nóng chảy thích hợp
 • Đảm bảo tính lưu động tốt hơn, dẫn đến:
  • Tăng tốc độ hòa tan
  • Đổ tốt hơn
  • Ít dính
  • Ít bong bóng

Thành phần: lithium tetraborate, lithium metaborate, lithium bromide, …

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần
NF001 LiT, nguyên chất, 1 kg
NF002 LiT, bột thông dụng, tinh khiết, 500 g
NF003 LiT / LiBr, 99,50 / 0,50, nguyên chất, 1 kg
NF004 LiT / LiBr, 99.0 / 1.0, nguyên chất, 1 kg
NF005 LiT / LiI, 99,50 / 0,50, nguyên chất, 1 kg
NF006 LiT, siêu tinh khiết, 1 kg
NF007 LiT, bột thông dụng, siêu tinh khiết, 500 g
NF008 LiT / LiBr, 99,50 / 0,50, siêu tinh khiết, 1 kg
NF009 LiT / LiI, 99,50 / 0,50, siêu tinh khiết, 1 kg
NF010 LiM, nguyên chất, 1 kg
NF011 LiM, bột thông dụng, tinh khiết, 500 g
NF012 LiM / LiBr, 98,50 / 1,50, nguyên chất, 1 kg
NF013 LiM, siêu tinh khiết, 1 kg
NF014 LiM / LiBr, 98,50 / 1,50, siêu tinh khiết, 1 kg
NF015 LiT / LiM, 50/50, nguyên chất, 1 kg
NF016 LiT / LiM / LiBr, 49,75 / 49,75 / 0,50, nguyên chất, 1 kg
NF017 LiT / LiM / LiBr, 49,50 / 49,50 / 1,00, nguyên chất, 1 kg
NF018 LiT / LiM / LiI, 49,75 / 49,75 / 0,50, nguyên chất, 1 kg
NF019 LiT / LiM, 50/50, cực tinh khiết, 1 kg
NF020 LiT / LiM / LiBr, 49,75 / 49,75 / 0,50, cực tinh khiết, 1 kg
NF021 LiT / LiM / LiBr, 49,50 / 49,50 / 1,00, siêu tinh khiết, 1 kg
NF022 LiT / LiM / LiI, 49,75 / 49,75 / 0,50, siêu tinh khiết, 1 kg
NF023 Natri tetraborat, tinh khiết, 1 kg
NF024 Natri tetraborat, siêu tinh khiết, 1 kg
NF025 LiT / LiM, 67/33, nguyên chất, 1 kg
NF026 LiT / LiM, 67/33, bột thông, nguyên chất, 500 g
NF027 LiT / LiM / LiBr, 66,67 / 32,83 / 0,50, nguyên chất, 1 kg
NF028 LiT / LiM / LiI, 66,67 / 32,83 / 0,50, nguyên chất, 1 kg
NF029 LiT / LiM, 67/33, cực tinh khiết, 1 kg
NF030 LiT / LiM / LiBr, 66,67 / 32,83 / 0,50, siêu tinh khiết, 1 kg
NF031 LiT / LiM / LiI, 66,67 / 32,83 / 0,50, siêu tinh khiết, 1 kg
NF032 LiT / LiM, 35/65 (22/12), nguyên chất, 1 kg
NF033 LiT / LiM, 35/65 (12/22), bột thông, 500 g nguyên chất
NF034 LiT / LiM / LiBr, 34,83 ​​/ 64,67 / 0,50 (11,94 / 21,89 / 0,17), nguyên chất, 1 kg
NF035 LiT / LiM / LiI, 34,83 ​​/ 64,67 / 0,50 (11,94 / 21,89 / 0,17), nguyên chất, 1 kg
NF036 LiT / LiM, 35/65 (22/12), siêu tinh khiết, 1 kg
NF037 LiT / LiM / LiBr, 34,83 ​​/ 64,67 / 0,50 (11,94 / 21,89 / 0,17), siêu tinh khiết, 1 kg
NF038 LiBr = Lithium bromide, Lil = Lithium iodide, LiT = Lithium tetraborate, LiM = Lithium metaborate
NF039 Axit boric, siêu tinh khiết, 500 g
NF040 Lithium cacbonat, bột thông lượng, siêu tinh khiết, 500 g
NF041 Natri cacbonat, siêu tinh khiết, 500 g
NF042 Kali iodua, NWA, tinh thể, 100 g
NF043 Kali iodua, NWA, tinh thể, 250 g
NF044 Kali iodua, NWA, dung dịch, chai 15 mL
NF045 Potassium iodide, NWA, dung dịch, chai 15 mL (gói 10)
NF046 Lithium bromide, NWA, tinh thể, 100 g
NF047 Lithium bromide, NWA, tinh thể, 250 g
NF048 Lithium bromide, NWA, dung dịch, chai 15 mL
NF049 Lithium bromide, NWA, dung dịch, chai 15 mL (gói 10)
NF050 Lithium iodide, NWA, tinh thể, 100 g
NF051 Natri iotua, NWA, tinh thể, 100 g
NF052 Natri iotua, NWA, tinh thể, 250 g
NF053 Lithium florua, tinh thể, 100 g
NF054 Lithium florua, tinh thể, 250 g
NF055 Lithium nitrat, bột, 500 g
NF056 Natri nitrat, bột, 500 g