Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Nieka

Thành phần 95% Pt + 5% Au

Bộ chén và khuôn mẫu bạch kim được dùng trong quá trình chuẩn bị mẫu bằng phương pháp nung chảy.
Sẵn với nhiều kích cỡ và độ dày khác nhau để giúp thiết bị của bạn đạt kết quả phân tích tốt nhất.

Đặc điểm nổi bật:

  • Hiệu suất trộn mẫu tối ưu.
  • Thời gian tồn tại lâu hơn.
  • Phù hợp với việc chuẩn bị mẫu đĩa thủy tinh.
  • Khả năng tương thích với nhiều máy nung chảy mẫu trên thế giới.

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Nieka Optimix™ crucible (with three humps), 30 g

Nieka Bis!™ crucible, 26 g

Nieka heavy Bis! crucible, 30 g

Nieka flat bottom crucible, 20 mL, 24 g

Nieka flat bottom crucible, 25 mL, 26 g

Nieka flat bottom crucible, 30 g

30 mm Nieka regular mold, 0.6 mm thick, 18 g

30 mm Nieka heavy mold, 1 mm thick, 30 g

32 mm Nieka regular mold, 0,6 mm thick, 21 g

32 mm Nieka heavy mold, 1 mm thick, 36 g

32 mm Nieka shallow mold, 1 mm thick, 31 g

32 mm Nieka heavy Eagon 2 mold, 1.2 mm thick, 49 g

35 mm Nieka regular mold, 0.72 mm thick, 25 g

35 mm Nieka heavy mold, 1 mm thick, 48 g

35 mm Nieka shallow mold, 1 mm thick, 36 g

40 mm Nieka regular mold, 0.8 mm thick, 34 g

40 mm Nieka heavy mold, 1 mm thick, 48 g

40 mm Nieka shallow mold, 1 mm thick, 44 g