Rôto góc cố định, 6 x 175 µL, 95.000 vòng/phút, 149.000 xg


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Beckman

A-100/18 Rôto, Góc cố định, Nhôm, Bạc Anodized, Các ứng dụng chính: Tạo viên nhanh các mẫu rất nhỏ. Để sử dụng trong Airfuge; Máy siêu ly tâm điều khiển bằng không khí.

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Nền tảng Airfuge
Loại cánh quạt Airfuge (Siêu ly tâm)
RPM tối đa 95.000 vòng / phút
nhân tố k 12
Số ống 6×13 mL / x mm(6×13 mL / x in)
Kích thước danh nghĩa 5x20mm
rMAX 14.7
rMIN 9,5
Vật liệu Nhôm-Bạc
số lượng gói 1