Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Hygiena

Danh mục các xét nghiệm E. coli của Hệ thống BAX ® cung cấp độ chính xác nhất quán, độ tin cậy và sự tiện lợi với tính linh hoạt để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm đa dạng của các nhà sản xuất thực phẩm, phòng thí nghiệm dịch vụ và phòng thí nghiệm kiểm tra.

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Hệ thống BAX® Ecoli O157:H7 real-time PCR

Phát hiện phân tử vi khuẩn E. coli O157:H7 trong ít nhất 9 giờ trong các nền mẫu chọn lọc. Được USDA FSIS thông qua để phát hiện vi khuẩn E. coli O157:H7 trong các sản phẩm thịt, thân thịt và bọt biển môi trường.

  • Tăng năng suất phòng thí nghiệm
  • Quy trình làm việc đơn giản, thời gian xét nghiệm chỉ 65 phút
  • Kết quả chính xác với độ nhạy và độ đặc hiệu cao
  • Hỗ trợ 24 giờ
  • Phòng thí nghiệm ứng dụng chuyên dụng