SelecTech Ready-To-Use Blue Buffer 8 – Define MX-aq


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Leica

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

SelecTech Ready-To-Use Blue Buffer 8 và Define MX-aq có sẵn ở dạng cô đặc cũng như các công thức sẵn sàng sử dụng. Các công thức mới loại bỏ sự bất tiện khi rót từ các chai chứa chất cô đặc và pha loãng các dung dịch làm việc.