Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Kit phát hiện định tính trong ống nghiệm SARS-CoV-2 để chẩn đoán COVID-19. ####Nó yêu cầu các mẫu RNA của bệnh nhân được chiết xuất và tinh chế từ các mẫu gạc tiêu bản đường hô hấp trên và dưới (như dịch rửa mũi họng hoặc hầu họng, đờm và dịch rửa phế quản phế nang) lấy từ những người bị nghi ngờ nhiễm trùng đường hô h

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Kit phát hiện định tính trong ống nghiệm SARS-CoV-2 để chẩn đoán COVID-19.

Nó yêu cầu các mẫu RNA của bệnh nhân được chiết xuất và tinh chế từ các mẫu gạc tiêu bản đường hô hấp trên và dưới (như dịch rửa mũi họng hoặc hầu họng, đờm và dịch rửa phế quản phế nang) lấy từ những người bị nghi ngờ nhiễm trùng đường hô hấp.

Bộ này nhắm mục tiêu vào gen E của Betacoronavirus và gen RNA polymerase phụ thuộc RNA (RdRp) đặc hiệu của SARS-CoV-2. Xét nghiệm gen E được khuyến nghị để sàng lọc SARS-CoV-2, SARS-CoV và các CoV liên quan đến SARS và xét nghiệm gen RdRp được khuyến nghị như một xác nhận cụ thể của SARS-CoV-2. Đối với gen E và RdRp, FAM đánh dấu huỳnh quang được sử dụng và JOE (VIC / HEX) cho kiểm soát nội bộ.

Xét nghiệm dựa trên phương pháp tham chiếu của WHO & KCDC và nó đã được xác nhận trong phân tích silico với tất cả các trình tự SARS-CoV-2 đã đăng ký. Thử nghiệm này được thiết kế để sử dụng bởi nhân viên phòng thí nghiệm được đào tạo, những người thành thạo trong việc thực hiện các quy trình chẩn đoán trong ống nghiệm và Real-time PCR.

Thuốc thử cần thiết bổ sung: H2O PCR-grade (12 x 1 ml; Code: A 500 19).