THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Chọn các chất thích hợp cho phòng thí nghiệm của bạn. Dòng sản phẩm Surgipath® bao gồm nhiều chất kết hợp và chất kết dính cho cả mẫu paraffin và mẫu đông lạnh. Bất kể bạn làm việc như thế nào, các giải pháp kết hợp của chúng tôi sẽ phù hợp với bạn.

  • Tăng độ an toàn – tùy chọn không chứa xylene.
  • Chất lượng cao – chất kết hợp rõ ràng và vĩnh viễn.