Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: XylemXylem - SI Analytics

Bộ lấy mẫu tự động SI Analytics AVS® Pro III để đo độ nhớt bằng máy đo độ nhớt mao quản – thiết bị hoàn toàn tự động, được điều khiển bởi PC để xác định độ nhớt, số độ nhớt, độ nhớt nội tại, v.v.

Mặc dù thông lượng mẫu cao, AVS® Pro III cung cấp tối đa độ chính xác và khả năng tái tạo. Hơn nữa, làm việc với bộ lấy mẫu tự động rất dễ dàng và cho phép hoạt động 24 giờ không cần giám sát.

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tùy thuộc vào ứng dụng và nhu cầu của khách hàng, thiết bị có thể được cung cấp trong các cấu hình khác nhau:

  • Từ 2 đến 4 vị trí đo
  • Mô đun định lượng vĩ mô hoặc vi mô, tùy thuộc vào loại máy đo
  • Hai tùy chọn rửa: sử dụng mẫu tiếp theo hoặc chất rửa với quá trình làm khô tiếp theo
  • Hệ thống chất thải biến đổi

Cấu hình được điều chỉnh cùng với khách hàng.