Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: XylemXylem - SI Analytics

Chương trình Memosens® của chúng tôi có các đầu dò pH và redox. Chúng tương thích với tất cả các thiết bị đo hiện có trên thị trường dựa trên giao thức Memosens®. Dựa theo (…) trong mảng các đầu dò analog được thiết lập sẵn trong dòng ProcessLine, SteamLine và các đầu dò vòng khuyên hở giao thức đầu dò Memosens® mới cũng chứa dòng FlowLine sắp tới. FlowLine là một dòng đầu dò dung dịch-điện giải mới với đầu chuyển áp suất bằng nhựa tích hợp thu nhỏ cho ống nối đến buồng điện giải. Tất cả các đầu dò Memosens® được trang bị với một cảm biến nhiệt độ NTC 30 kΩ.

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tóm tắt các ưu điểm của Memosens®:

  • Hoàn toàn cách điện
  • Kháng được các tác động môi trường
  • cải thiện căn bản ở độ ổn định điểm đo.
  • Bộ nhớ tuổi thọ làm có thể dự đoán việc bảo trì.
  • Memosens® là một hệ thống mở
  • Tất cả các thiết bị và cảm biến của Memosens® từ nhà máy sản xuất đều tương thích với nhau.