THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Biết thời gian theo dõi nhiệt độ ngay lập tức, không cần tải dữ liệu xuống.

– Phạm vi nhiệt độ: -35 đến +50°C
– Độ chính xác: ±0.2°C từ 0 đến 10°C; ±1°C trong khoảng giá trị còn lại.
– Độ phân giải: 0.1°C
– Bộ nhớ dữ liệu: Lưu giữ 7680 giá trị nhiệt độ.
– Xếp hạng IP: IP66
– Loại màn hình: LCD
– Kích thước (L x W x H): 2 in. x 1 in. x 0.5 in.

– Biết thời gian theo dõi nhiệt độ ngay lập tức, không cần tải dữ liệu xuống.
– Người dùng có thể lựa chọn thông số nhiệt độ chấp nhận được (giá trị nhiệt độ cao và thấp) với độ tăng 1 độ.
– Ghi dữ liệu với khoảng thời gian ghi dữ liệu do người dùng chọn.
– Màn hình LCD cho phép theo dõi các dữ liệu quan trọng: nhiệt độ hiện tại, nhiệt độ min/max, trạng thái ghi, thời gian chạy, cảnh báo thời gian tích lũy, kiểm đếm cảnh báo.
– Yêu cầu giá đỡ và dây USB để tải dữ liệu lên máy tính.

Khoảng thời gian ghi dữ liệu do người dùng chọn
– Cho việc sử dụng linh hoạt, khoảng thời gian ghi lại dữ liệu do người dùng chọn có thể được cài đặt dựa vào số ngày mong muốn để ghi (từ 4 giờ đến 365 ngày) hoặc khoảng thời gian mong muốn (từ 2 giây đến 24 giờ). Bộ nhớ trong lưu giữ 7680 chỉ số.
– Để đảm bảo rằng không có dữ liệu nào bị mất, khi bộ nhớ đầy thì nhiệt kế sẽ dừng ghi dữ liệu (dữ liệu sẽ không bị ghi đè). Trong khi ghi lại chỉ số, thông tin theo dõi được hiển thị: nhiệt độ min/max và nhiệt độ hiện tại đạt được và thời gian chạy tích lũy. Khi 1 điều kiện báo động được phát hiện, thông tin theo dõi được hiển thị thêm: Cảnh báo Tally, chú ý ALARM, thời gian báo động tích lũy.
– Nhiệt kế được lập trình sẵn với giá trị cảnh báo 2°C (thấp) và 8°C (Cao) và khoảng thời gian ghi dữ liệu cho phép ghi lên tới 30 ngày (Các chỉ số được ghi lại mỗi 5 phút, 33 giây).

Ứng dụng
Theo dõi nhiệt độ vật liệu trong các trường hợp như: thuốc thử, mẫu lâm sàng, vacxin, dược phẩm và thực phẩm trong bất kỳ địa điểm nào.