Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: FisherScientific

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Cung cấp tính năng lặp lại vòng thời gian đếm ngược.

– Phạm vi thời gian: 9 giờ, 59 phút, 59 giây, 99 %giây
– Độ phân giải: 1 giây
– Độ chính xác: đến 0.001%
– Kích thước: 5.4 x 6.7 x 1.9cm (2.125 x 2.625 x 0.75 in.)
– Khối lượng: 0.056kg
– Chứng nhận: ISO 17025, A2LA, NIST
– Loại màn hình: LCD

– Cung cấp tính năng lặp lại vòng thời gian đếm ngược.
– Đồng hồ có 3 dòng hiển thị đồng thời của thời gian chạy, thời gian tích lũy và khoảng thời gian cài đặt.
– Đồng hồ sẽ lặp lại thời gian cài đặt tới 60 lần, hiển thị số lần đếm 1-60, và hiển thị khoảng thời gian chạy, thời gian dài nhất, ngắn nhất và thời gian trung bình cộng.
– Cài đặt đếm ngược tại bất cứ thời điểm nào từ 10 giờ đến 1 giây. Khi về 0, đồng hồ báo động và bắt đầu đếm ngược trở lại từ thời gian đã cài đặt. Vòng lặp lại liên tục tự động cho đến khi dừng.
– Đồng hồ bấm giờ hiển thị thời gian trong ngày, ngày, và thứ của tuần; cũng có cảnh báo thời gian trong ngày.

Chứng nhận
Chứng nhận được cung cấp từ một phòng thí nghiệm hiệu chuẩn ISO 17025 công nhận bởi A2LA; truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn cung cấp bởi NIST.