Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: FisherScientific

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Thiết bị hiển thị thời gian trong ngày đến giây, AM/PM, và ngày.

– Phạm vi thời gian: 59 phút, 59 giây, 99 %giây.
– Độ phân giải: 1/100 của 1 giây
– Độ chính xác: 0.01%
– Màn hình: LCD 1 dòng, 0.6cm
– Kích thước: 2.25L x 2.25H x 0.33 in. L (5.7 x 5.7 x 0.8cm)
– Khối lượng: 1 oz. (28g)
– Chứng nhận: ISO 17025, A2LA, NIST

Thiết bị hiển thị thời gian trong ngày đến giây, AM/PM, và ngày. Với tính năng tính giờ đơn, thời gian bắt đầu/kết thúc, tính giờ liên tục và chức năng tích lũy.

Chứng nhận
Chứng nhận được cung cấp từ một phòng thí nghiệm hiệu chuẩn ISO 17025 công nhận bởi A2LA; truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn cung cấp bởi NIST.