THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Đo và hiển thị nhiệt độ, áp suất không khí và độ cao so với mặt nước biển.

– Đo và hiển thị nhiệt độ, áp suất không khí và độ cao so với mặt nước biển.
– Đồng hồ bấm giờ và đồng hồ hiển thị thời gian trong ngày.
– Xu hướng áp suất không khí hiển thị bằng biểu đồ thanh gồm thông số hiện tại và thông số ở 2, 4, 6, 8, 10, 12 giờ trước.
– Bộ nhớ min/max cho độ cao so với mặt nước biển đạt được trong bất kỳ thời gian nào.