Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: FisherScientific

Mã sản phẩm (Loại cảm biến)
– 15-079-672: 2 đầu dò
– 15-079-671: 1 đầu dò

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Sử dụng để theo dõi nhiệt độ. Nhiệt kế có thể ghi dữ liệu vào USB, tải xuống và phân tích dữ liệu.

– 4 điểm hiệu chuẩn -196°C, -80°C, 0°C, 100°C
– Phạm vi đo nhiệt độ: -200˚C đến 105˚C
– Độ chính xác ±0.25°C
– Độ phân giải 0.01
– Kích thước (L x W x H): 2.75 x 4.25 x 0.75in.
– Bộ nhớ: lưu giữ 1 năm dữ liệu.
– Khối lượng: 5oz

– Sử dụng để theo dõi nhiệt độ. Nhiệt kế có thể ghi dữ liệu vào USB, tải xuống và phân tích dữ liệu.
– Có thể được sử dụng trong môi trường 21 CFR 11, dữ liệu thô được khóa và không thể xóa hoặc thay đổi trên thiết bị cơ bản.
– Hơn 1 triệu giá trị nhiệt độ gần nhất được lưu trữ.
– Cho phép người dùng đưa ra khoảng thời gian ghi dữ liệu từ mỗi phút đến mỗi 24 giờ.
– Không thể xóa dữ liệu từ bộ nhớ khi đã được lưu giữ.
– Chỉ báo đèn sẽ xuất hiện khi 95% bộ nhớ đầy.