THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Hiển thị 3 thời gian đếm và hẹn giờ khác nhau cùng một lúc.

– Tổng thời gian: 99 giờ 59 phút 59 giây
– Độ chính xác: 0.01%
– Độ phân giải: 1 giây
– Khối lượng: 85.04g
– Loại pin: 357 Button-Cell Silver Oxide battery (Cat. No. 02-440-1C).
– Cảnh báo: Âm thanh và đèn sáng
– Giao diện: LCD
– Chiều cao màn hình: 0.93cm

Hiển thị 3 thời gian đếm và hẹn giờ khác nhau cùng một lúc. 3 kênh thời gian có thể được bắt đầu riêng lẻ hoặc đồng thời và được lập trình để đếm ngược từ 99 giờ 59 phút 59 giây đến 1 giây. Khi đạt đến 0 có chuông báo, hiển thị TIME’s UP và đồng hồ bắt đầu đếm.
– Bộ nhớ có thể hiển thị lại chương trình thời gian lúc trước
– Có thể sử dụng 3 đồng hồ bấm giờ hoặc trong một số kết hợp của việc đếm thời gian
– Màn hình có 1 đồng hồ chỉ giờ của ngày.