Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: FisherScientific

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Lý tưởng để sử dụng cho phân tích mà phải chú ý đến khoảng thời gian.

– Phạm vi thời gian: 100 giờ
– Độ phân giải: 0.01 giây
– Độ chính xác: 0.01%
– Đường kính: 6.4cm (2.5 in.); chiều dày: 1.6cm (5/8 in.)
– Khối lượng: 0.042kg
– Loại màn hình: Kỹ thuật số
– Chứng nhận: ISO 17025, A2LA, NIST

– Lý tưởng để sử dụng cho phân tích mà phải chú ý đến khoảng thời gian.
– Đồng hồ cung cấp đếm ngược và báo thời gian trong chương trình được cài đặt sẵn với bước tăng 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, và 60 phút.
– Hiển thị liên tục thời gian chạy cho đến 0. Khi đếm đến 0, đồng hồ sẽ báo hiệu khoảng 5 giây.
– Cài đặt để đếm ngược bất kỳ thời điểm nào từ 99 giờ đến 1 giây.
– Khi chạm đến 0, đồng hò sẽ báo hiệu và bắt đầu đếm ngược lại từ thời gian đã cài đặt.
– Vòng lặp liên tục cho đến khi dừng lại.
– Đồng hồ bao gồm các chức năng như bấm thời gian 1 lần, thời gian bắt đầu/kết thúc, thời gian tích lũy và khoảng thời gian cài đặt, 8 lần lặp lại khi bấm giờ và bấm thời gian liên tục.
– Màn hình hiển thị 2 dòng thời gian có thể sử dụng trong 3 cách khác nhau: 2 thời gian đếm ngược khác nhau đồng thời, 2 thời gian đếm ngược cho báo hiệu không phụ thuộc nhau và 2 thời gian đếm xuôi không phụ thuộc nhau.
– Cấu trúc vỏ nhựa ABS chống sốc.
– Đồng hồ có độ phân giải 1/100 giây cho 1 giờ đầu và tiếp tục đếm đến 24 giờ với mức tăng 1 giây.

Ứng dụng
Cung cấp bộ đếm ngược thời gian và bộ báo thời gian trong mức tăng được lập trình sẵn.

Chứng nhận
Chứng nhận được cung cấp từ một phòng thí nghiệm hiệu chuẩn ISO 17025 công nhận bởi A2LA; truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn cung cấp bởi NIST.