Máy quang phổ LifeSpec II Lifetime


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Edinburgh Instruments

Lifespec II là máy quang phổ đếm đơn photon tương quan với thời gian (TCSPC) nhỏ gọn, tích hợp đầy đủ, hiệu suất cao, được thiết kế để sử dụng với laser xung femto-giây và pico-giây tốc độ lặp lại cao. Hệ thống này là một giải pháp hoàn toàn tự động, kết hợp phần cứng và phần mềm trong một gói duy nhất cho các ứng dụng nghiên cứu cơ bản và phòng thí nghiệm thông thường. Hệ thống quang học tán sắc theo thời gian bằng không, sử dụng các bộ đơn sắc kép ở chế độ trừ, thiết lập tiêu chuẩn cho hiệu suất kỹ thuật trong việc đo lường sự phân tán cực nhanh.

Đây là hệ thống đo tuổi thọ huỳnh quang có thể sử dụng ngay duy nhất trên thị trường có bộ đơn sắc kép trừ, cung cấp độ phân tán thời gian bằng 0 và cho phép thiết bị đo tuổi thọ huỳnh quang xuống còn 5 ps bằng laser cực nhanh.

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Thiết bị TCSPC nhanh nhất trên thị trường do không có sự phân tán theo thời gian
  • Các chất đơn sắc kép trừ dẫn đến sự phân tán thời gian bằng không
  • Thời gian tồn tại 5 ps – 10 μs (phụ thuộc vào bộ dò và laser)
  • Phạm vi NIR mở rộng – phạm vi phủ sóng lên tới 1610 nm
  • Máy chiếm diện tích nhỏ gọn
  • Tích hợp nhiều tia laser thông qua hai cổng kích thích; siêu liên tục, Ti:Sapphire và plug-and-play
Thông số kỹ thuật
Cấu hình quang học 90° giữa đường dẫn chùm tia kích thích và phát xạ
Phương thức hoạt động Đếm đơn photon tương quan với thời gian ( TCSPC )
Tùy chọn nguồn kích thích Tất cả các nguồn xung có tốc độ lặp lại cao như laze đi-ốt xung pico giây (EPL Series, HPL Series) và LED (EPLED Series), laser xung siêu liên tục và laser femto giây Ti:Sapphire.
Phạm vi Lifetime 5 ps – 10 µs (tùy thuộc vào lựa chọn nguồn và máy dò)
Tùy chọn bộ dò 230 nm – 610 nm, 230 nm – 810 nm, 300 nm – 1700 nm
Dải phổ cơ học 200 nm – 900 nm (tiêu chuẩn) cộng với 800 nm – 2000 nm (tùy chọn cho bộ dò PMT hồng ngoại)
Vượt qua dải quang phổ 0 đến 60 nm (điều khiển bằng máy tính)
Phân tán tạm thời Không (không đáng kể)
Độ suy giảm chùm tia laze 4 bậc độ lớn, điều chỉnh liên tục (điều khiển bằng máy tính)
Phần mềm máy quang phổ Gói phần mềm F980 hoàn chỉnh để thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu lifetime