THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Đọc nhiệt độ cả °C và °F cho mọi bề mặt bao gồm chất rắn, bán rắn và chất lỏng.

– Phạm vi nhiệt độ: -60° đến +500°C
– Độ phân giải: 0.1°
– Độ chính xác: ±1°C + 2%
– Kích thước: 18 x 7 x 3.8cm
– Khối lượng: 0.2kg
– Độ phát xạ: 0.1 đến 1 với bước 0.01
– Loại đầu dò: Type K Thermocouple

– Đọc nhiệt độ cả °C và °F cho mọi bề mặt bao gồm chất rắn, bán rắn và chất lỏng.
– Sử dụng đơn giản – chỉ vào mẫu và đưa ra kết quả chưa tới 1 giây.
– Phép đo không chạm vào mẫu là lý tưởng cho việc nghiên cứu thực phẩm, khoa học, dược phẩm, hóa dầu, phòng sạch, điện tử.
– Jack cặp nhiệt có thể được sử dụng để đọc tất cả các cặp nhiệt loại K.
– Tính năng Minimum/maximum cho phép xem chỉ số cao nhất và thấp nhất tại bất kỳ thời điểm nào.
– Hiển thị trung bình của tất cả các chỉ số và sự khác biệt giữa 2 chỉ số.
– Âm thanh cảnh báo, cảnh báo cao và thấp để báo hiệu các điều kiện nằm ngoài phạm vi.
– Nút Hold giữ màn hình tại thời điểm đọc chỉ số.
– Đèn nền cho phép xem trong điều kiện thiếu sáng, pin yếu.
– Bộ nhớ cho phép xem lại nhiệt độ trước.

Ứng dụng
Thực phẩm, khoa học kỹ thuật, dược phẩm, hóa dầu, điện tử và nông nghiệp.