Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: BMG Labtech

Tấm định lượng được sử dụng để xác nhận chức năng quang học của đầu đọc vi tấm BMG LABTECH cho các mục đích kiểm soát chất lượng và / hoặc chứng nhận (IQ / OQ) trong các môi trường tuân thủ GLP.

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tấm định lượng được sử dngj để xác nhận chức năng quang học của đầu đọc vi tấm BMG LABTECH cho các mục đích kiểm soát chất lượng và / hoặc chứng nhận (IQ / OQ) trong các môi trường tuân thủ GLP. Tấm này tương thích với tất cả các đầu đọc BMG LABTECH được liệt kê bên dưới và được thiết kế để đơn giản hóa các bài kiểm tra đánh giá chất lượng cường độ huỳnh quang , độ phát quang và độ hấp thụ , tiết kiệm thời gian và tránh sử dụng các tiêu chuẩn chất lỏng.

Không giống như các phép thử chất lỏng bị ảnh hưởng bởi lỗi pipet hoặc xử lý, Tấm định lượng giảm các nguồn lỗi vì nó được trang bị các bộ lọc tham chiếu độ hấp thụ có thể theo dõi NIST và các tiêu chuẩn rắn cho huỳnh quang và phát quang.

Quy trình làm việc cho các phép đo kiểm tra và giảm dữ liệu được thực hiện tự động bởi phần mềm, phần mềm này cũng báo cáo về việc đạt được hoặc không đáp ứng được các thông số xác nhận.