Máy phân loại tế bào để bàn CytoFLEX SRT


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Beckman

CytoFLEX SRT Cell Sorter là một thiết bị phân loại tế báo để bàn. Nó có khả năng đáp ứng các yêu cầu cho một loạt các nhu cầu phân loại. Và giống như nền tảng CytoFLEX, nó bao gồm các công nghệ tiên tiến giúp đơn giản hóa việc thiết lập và vận hành, giúp cho các nhà khoa học tập trung vào các câu hỏi nghiên cứu. Dòng Violet-Blue-Yellow Green-Red (V-B-Y-R) có 15 đầu dò huỳnh quang khi được kích hoạt hoàn toàn. Nó có thể có năm laser với tùy chọn kích hoạt các laser và đầu dò bổ sung bằng cách mở khóa kích hoạt. Nó có khả năng phân loại các mẫu phức tạp một cách logic bằng cách kết hợp các cài đặt phân loại khác với mỗi luồng (4 luồng). Có sẵn Tủ an toàn sinh học tùy chọn.

 • Có khả năng phân loại các mẫu phức tạp một cách logic, bao gồm 4 cách phân loại, chế độ phân loại hỗn hợp và khả năng bắt các các tế bào loại bỏ và bảo toàn các tế bào quý
 • Thiết lập thông minh và đơn giản: sử dụng tự động hóa để thiết lập và duy trì luồng phân loại
 • Sẵn sàng hỗ trợ từ xa bằng BeckmanConnect để truy cập theo yêu cầu tới các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi, thực hiện nhiều quy trình bảo trì định kỳ một cách độc lập

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phân loại

 • Độ nhạy tinh tế cho các ứng dụng đa màu
 • Thông số khớp với CytoFLEX S V-B-Y-R Series
 • Phần mềm trực quan hỗ trợ phân tích đa màu, CytExpert cho CytoFLEX SRT

Khả năng phân loại dễ tiếp cận

 • Từ khi khởi động đến phân loại mẫu trong <30 phút
 • Sử dụng công nghệ để tăng tính dễ sử dụng bằng cách tự động thiết lập và bảo trì luồng sắp xếp trong suốt quá trình sắp xếp
 • Được thiết kế cho độ tin cậy và được hỗ trợ bởi các nhóm chuyên gia

Logic phân loại phức

 • Lên đến 15 màu huỳnh quang để xác định quần thể
 • Phân loại theo 4 cách, chế độ phâ loại hỗn hợp
 • Khả năng bắt các tế bào loại bỏ và bảo tồn các tế bào quý

Cung cấp tế bào chất lượng

 • Khả năng thu hồi cao và phân loại sau
 • Thu đơn bào chính xác bằng hệ thống Cyclone Movement System, bao gồm chỉ số phân loại (Index Sorting)
 • Phân loại vào ống, slide hoặc microplates