Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Để chuẩn bị huyền phù của dịch khuẩn lạc hoặc dịch cấy tinh khiết, có thể được sử dụng trực tiếp trong PCR. ####Lý tưởng để xác nhận khuẩn lạc thông qua PCR ví dụ Legionella hoặc Salmonella (S. Enteritidis, S. Typhimurium), hoặc xác định nhóm huyết thanh của khuẩn lạc STEC.Nguyên tắc:- Một khuẩn lạc đơn lẻ được lấy từ

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Để chuẩn bị huyền phù của dịch khuẩn lạc hoặc dịch cấy tinh khiết, có thể được sử dụng trực tiếp trong PCR.

####

Lý tưởng để xác nhận khuẩn lạc thông qua PCR ví dụ Legionella hoặc Salmonella (S. Enteritidis, S. Typhimurium), hoặc xác định nhóm huyết thanh của khuẩn lạc STEC.

Nguyên tắc:

– Một khuẩn lạc đơn lẻ được lấy từ đĩa (ví dụ đĩa thạch, dụng cụ lấy mẫu không khí, đĩa RODAC) bằng dụng cụ vô trùng (kim cấy, tăm hoặc tương tự) và chuyển sang bình phản ứng có chứa đệm huyền phù.
– Mẫu được trộn bằng vortex trong vài giây.
– Huyền phù có thể được sử dụng trực tiếp cho PCR.

Ưu điểm:

– Phương pháp rất đơn giản và nhanh chóng để xác nhận các khuẩn lạc vi khuẩn thông qua PCR.
– Đã xác nhận thành công với hàng nghìn khuẩn lạc vi khuẩn.
– Xác nhận đáng tin cậy về các khuẩn lạc Legionella từ đĩa thạch theo ISO 11731:2019.
– Vi khuẩn trong hỗn dịch có thể được nuôi cấy.