Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: Edinburgh Instruments

Máy quang phổ 2 đường quang DS5 Edinburgh Instruments là thiết bị 2 đường quang đo độ hp thđộ truyn quang hiu năng cao, phù hp vi nhiu ng dng phân tích đòi hi độ chính xác cao
Được phát trin và thiết kế ti Anh, DS5 đo lường shp thvà truyn dn như là mt chc năng ca bước sóng và cung cp mt máy đo quang phhin đại, thân thin vi người dùng và chính xác cho nhiu loi mu và nhiu phép đo.
S
dng đèn kép và bộ đơn sc cu hình Czerny-Turner, DS5 có hthng quang hc nhgn, đáng tin cy và thông lượng cao, đảm bo hiu sut quang phổ ấn tượng. Nó có thể được cu hình bng phn mm điu khin PC hoc mt công cụ độc lp sdng màn hình cm ng có trong thiết bDS5

> Các tùy chọn thông dải biến đổi do người dùng lựa chọn ở 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 or 4.0 nm

> Quét nhanh – lên đến 6,000 nm/phút để hỗ trợ thông lượng phân tích mẫu
> Nhận dạng phụ kiện tự động được kết nối với DSS
> Phần mềm tùy chọn Visacle® để điều khiển máy tính
> Giao diện màn hình cảm ứng hiện đại trực quan menu và chức năng để đảm bảo dễ sử dụng để kiểm soát độc lập
> USB, thSD và bộ lưu trữ dữ liệu nội bộ để thuận tiện truy xuất các phương pháp và kết quả

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thông số Mô tả
Bộ quang học Czerny-Turner, Dual Beam Monochromator
Dải bước sóng 190 nm – 1100 nm
Băng thông quang phổ 0.5 nm, 1 nm, 1.5 nm, 2 nm and 4 nm
Ánh sáng đi khác ≤0.10% (220 nm NaI, 340 nm NaNO2)
Độ chính xác bước sóng ±0.1 nm
Độ lặp lại bước sóng ±0.1 nm
Phạm vi trắc quang Độ hấp thụ: -3.4 to +3.4, %T: 0 to 300, Mức độ tập trung: 0,000 to 9,999
Độ chính xác trắc quang ±0.002 Abs (0 – 0.5 Abs), ±0.004 Abs (0.5 – 1.0 Abs), ±0.008 Abs (1.0 – 2.0 Abs), ±0.3% T
Khả năng tái lập trắc quang ±0.0003 Abs (0-0.5 Abs), ±0.0005 Abs (0.5-1 Abs), ±0.001 Abs (1.0-2 Abs)
Tốc độ quét bước sóng 10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400, 3600, 6000 nm/min
Độ nhiễu RMS ≤0.00003 Abs (0 Abs, 500nm)
Độ ổn định nền 0.0002 Abs/hr (500 nm, 2 thời gian khởi động đèn 2 giờ )
Độ phẳng nền ±0.0006 Abs (200 nm – 950 nm)
Nguồn sáng Đèn Tungsten halogen & Deuterium
Chuyển đổi nguồn sáng Chuyển đổi tự động có thể lựa chọn cho dải 325 nm – 370 nm
Đầu dò Silicon Photodiode
Màn hình Màn hình cảm ứng 7”
Phần mềm Thao tác trên màn hình cảm ứng, phần mềm do PC điều khiển hoặc phần mềm do PC điều khiển tuân thủ CFR
Kích thước 500 mm (W) × 475 mm (D) × 250 mm (H)
Trọng lượng 20 Kg (xấp xỉ)
Ngu ồn cấp 100 – 240V, 50/60 Hz, 150VA
Nhiệt độ môi trường 10°C – 35°C
Thiết bị đầu ra Ổ đĩa USB flash, thẻ SD
Giao diện USB PC giao diện

Chn gia màn hình cm ng hoc thao tác phn mm
DS5 tiêu chuẩn được vận hành thông qua màn hình cảm ứng đi kèm với mọi thiết bị. Phần mềm điều khiển bằng PC của Visacle® được cung cấp cho các phòng thí nghiệm muốn điều khiển thiết bị của họ từ máy tính hoặc quản lý cơ sở dữ liệu thí nghiệm của họ. Phần mềm tuân thủ FDA 21 CFR Part 11

Chế độ đo
> Quét theo bước sóng: Đo độ hp th, tín hiu truyn hoc dò chn di quang ph, tc độ quét, gia sbước sóng, băng thông cũng như các thông sthiết bnâng cao
> Thời gian quét: Thc hin các phép đo động hc trong khong thi gian t1 phút đến >27 gi
> Chế độ Photometry: Phân tích định lượng chế độ hp thhoc truyn qua, tmt đến 10 bước sóng riêng lkhác nhau
> Định lượng: Đường cong hiu chun bao gm các đim dliu bc hai và đa bước sóng
> Application wizards: Protein, nucleic acid, hexavalent chromium

Xử lý dữ liệu
> Thay đổi tl, đọc dliu, phchng ln, phân tích đỉnh và đáy, shc, làm mn, phân bit, tính toán din tích và tl
> Tạo báo cáo và file đầu ra ở định dạng CSV
> Bộ nhớ trong, USB ngoài và thẻ SD

Chức năng xác nhận và tự động hóa
> Tchn đoán và hiu chun người dùng
> Tính năng GLP/GMP cho phân tích yêu cu đánh giá xác nhn và kim định
> Nhập và xut các thông số đo lường

Phần mềm điều khiển PC VISACLE®
Visacle® cung cp tt cchc năng kim soát, xác thc, phân tích dliu và báo cáo cho DS5 trong mt gói phn mm do PC vn hành. Dliu đã thu thp được lưu trtrong cơ sdliu an toàn, sau đó dliu có thể được sp xếp và phân tích, cũng như xut ở định dng .TXT, .CSV hoặc PDF
Visacle® có thể được mua dưới dạng tuân thủ CFR Part 11 dành cho người dùng yêu cầu bảo mật bổ sung
Các tính năng Visacle-CFR bao gồm:
> Cấu hình hsơ người dùng vi đăng nhp an toàn và chđin t
> Ghi nhật ký theo dõi kiểm tra tất cả các hành động được thực hiện
> Hệ thống cấp phép để hạn chế hành động và quyền truy cập dữ liệu đối với người dùng được ủy quyền