THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Nhiệt kế sử dụng cho theo dõi nhiệt độ tủ đông, bể nước, máy gia nhiệt, máy ủ và tủ lạnh.

– Phạm vi nhiệt độ: −50° đến 70°C
– Độ chính xác: ±1°C
– Độ phân giải: 0.1°C
– Khối lượng: 113.39g
– Kích thước (L x W x H): 3.8 x 4.3 in. (9.65 x 10.92cm)
– Chứng nhận: ISO 17025, A2LA, NIST

– Nhiệt kế sử dụng cho theo dõi nhiệt độ tủ đông, bể nước, máy gia nhiệt, máy ủ và tủ lạnh.
– Hiển thì đồng thời 3 chỉ số nhiệt độ hiện tại và min/max.
– Đầu dò đựng trong lọ sử dụng cho ứng dụng theo dõi nhiệt độ tủ lạnh.
– Cảnh báo người dùng khi nhiệt đố vượt quá hoặc xuống thấp dưới điểm cài đặt, cảnh báo được lập trình với mức tăng 1 độ.

Chứng nhận
Chứng nhận Traceable được cung cấp từ 1 phòng thí nghiệm hiệu chuẩn ISO 17025 công nhận bởi A2LA; khả năng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn cung cấp bởi NIST.

Ứng dụng
Theo dõi nhiệt độ trong tủ đông, bể nước, máy gia nhiệt, máy ủ và tủ lạnh.