THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Được thiết kế để mô phỏng chuyển động của cổ tay người.
– Phạm vi tốc độ: 400 dao động/phút.
– Yêu cầu về điện: 230V 50Hz
– Kích thước (L x W x H): 38.73 x 13.5 x 31.75cm
– Thời gian: 1 đến 60 phút
– Khối lượng: 24.94kg

– Điều chỉnh góc trộn từ 0-15°.
– Hoạt động liên tục và hẹn giờ từ 0-60 phút.
– Kẹp tay ở bên có thể điều chỉnh và chứa tối đa 8 bình (500mL hoặc nhỏ hơn).
– Công suất lên tới 10lbs với bảo vệ quá tải.
– Được thiết kế để mô phỏng chuyển động của cổ tay người.
– Tương thích với phòng lạnh (4-25°C).

Ứng dụng
Lý tưởng cho quá trình nuôi cấy tế bào, chuẩn bị và lưu trữ.