Chất chuẩn thuốc diệt nấm


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Các hóa chất sản xuất thuốc diệt nấm diển hình:

 • Acibenzolar Acid (1,2,3-Benzothiadiazole-7-carboxylic acid)
 • Acibenzolar-S-methyl
 • Ametoctradin metabolite M650F06 hydrochloride (6-(7-Amino-5-ethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexanoic acid hydrochloride)
 • 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
 • Azoxystrobin
 • Azoxystrobin metabolite R401553
 • Benodanil
 • (R,R)-Benthiavalicarb-isopropyl
 • Benzalkonium Chloride
 • Bromuconazole
 • Chlorothalonil metabolite R611965

Tham khảo chi tiết hơn tại đây

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM