Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

LGC là nhà sản xuất hàng đầu các chất chuẩn thuốc diệt cỏ với hơn 7.000 sản phẩm khác nhau, đa dạng quy cách, bao gồm cả hợp chất riêng lẻ và đa thành phần. Điển hình như:

 • Acetamidomethylphosphonic Acid (Aminomethylphosphonic acid N-acetyl)
 • Acetochlor
 • Acifluorfen-methyl
 • Aclonifen
 • Alachlor oxalamic acid (OA)
 • Amicarbazone
 • 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
 • (Aminomethyl) phosphonic Acid 13C 15N (AMPA)
 • Atrazine D5 (ethyl-D5)
 • Ethofumesate metabolite NC 20645
 • Fluoroglycofen-ethyl
 • Bicyclopyrone metabolite CSCD686480
 • Ethofumesate-2-hydroxy

Tham khảo thêm nhiều hợp chất khác tại đây

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM