Chất chuẩn thuốc trừ sâu


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: LGC

Dr. Ehrenstorfer – một đối tác lớn của LGC là nhà sản xuất hàng đầu các chất thuốc trừ sâu và các hợp chất hóa học khác. Với hơn 7.000 hợp chất chuẩn thuốc trừ sâu khác nhau, đủ mọi quy cách đóng gói chắc chắn là lựa chọn hàng đầu cho mọi khách hàng.

 • Acephate
 • Acynonapyr
 • Aldicarb D3 (N-methyl D3)
 • Amitraz D12 (methylphenyl D12)
 • Bifenthrin
 • Chlorbenside Sulfone
 • Chlorfenson
 • Chlorobenzilate
 • trans-Cypermethrin D6 (dimethyl D6)
 • Cyromazine D4
 • 4,4′-DDE D8 (1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethene D8)
  CAS 93952-19-3 MW 326.0746 C ²H Cl

Tham khảo chi tiết các chất chuẩn thuốc trừ sâu khác tại đây

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM