Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: LGC

LGC cung cấp hàng ngàn chất chuẩn tham chiếu tá dược được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17034, phù hợp để sử dụng với các phương pháp phân tích không bắt buộc và đi kèm với Giấy chứng nhận phân tích chi tiết.

 • N-Acetyltryptophan
 • Adipic Acid
 • Adrenaline Hydrochloride (Racepinephrine Hydrochloride)
 • Ascorbic Acid Sodium Salt (Sodium Ascorbate)
 • Benzethonium Chloride
 • Calcium Pantothenate
 • Fumaric Acid
 • Phenazopyridine Hydrochloride
 • Chlorobutanol Hemihydrate
 • 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride
 • Trolamine (Triethanolamine)

Tham khảo chi tiết các tá dược khác tại đây

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM