Chất kích hoạt, chất ức chế và cơ chất enzym


Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: LGC

LGC cung cấp nhiều chất kích hoạt, chất ức chế và cơ chất enzym cho ngành dược phẩm, điển hình như:

  • Tenofovir Alafenamide
  • rac trans-2-Phenylcyclopropylamine Hydrochloride
  • (+/-)-Beta-Hydrastine
  • Lodenafil Carbonate
  • Epi Galanthamine
  • Dapagliflozin Propanediol Hydrate
  • 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine
  • Dapagliflozin Propanediol Hydrate
  • AZD 9291 (Osimertinib)
  • ……

Ngoài ra, LGC còn cung cấp rất nhiều hợp chất khác cho ngành dược phẩm. Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

 

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM