Mô tả ngắn

Hãng sản xuất: LGC

Một số hợp chất liên quan đến cần sa điển hình như:

 • 15-Acetoxyscirpenol
 • 15-Acetyldeoxynivalenol
 • Aflatoxin G1-13C17
 • Alternariol 13C14
 • Cannabichromene (CBC)
 • Cannabichromevarinic Acid (CBCVA)
 • Cannabicyclolic Acid (CBLA)
 • Citrinin 13C13
 • Deoxynivalenol-3-glucoside
 • Dihydroergocristine
 • 7-Hydroxycannabidiol
 • Griseofulvin 13C17
 • ……

Tham khảo thêm các hợp chất liên quan khác tại đây

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM