Mô tả ngắn

Hãng sản xuất:

Kit cho phép phát hiện định tính ngô GA21 bằng Realtime PCR. ####Việc sử dụng ngô GA21 làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi đã được EU chấp thuận từ năm 2008. Tuy nhiên, việc trồng trọt vẫn chưa được chấp thuận ở EU và nhãn “không dùng cho trồng trọt” được yêu cầu trên thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác.

Xem giỏ hàng

HỖ TRỢ NHANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả

Kit cho phép phát hiện định tính ngô GA21 bằng Realtime PCR.

####

Việc sử dụng ngô GA21 làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi đã được EU chấp thuận từ năm 2008. Tuy nhiên, việc trồng trọt vẫn chưa được chấp thuận ở EU và nhãn “không dùng cho trồng trọt” được yêu cầu trên thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác.